O urbexu

URBX.CZ  023

Slovo URBEX je zkrácená verze anglického sousloví „Urban Exploration“, což lze do češtiny přeložit jako městský průzkum.

Tento průzkum je zaměřen převážně na běžně nepřístupné urbánní či industriální lokality. Především se jedná o průzkumnické aktivity dnes již opuštěných obytných prostor nebo  průmyslových zařízeních.

Je to moderní koníček, tak trochu jiná zábava, někdy spojená s uměním. Pod pojem Urban Exploration často bývají zahrnovány i další podobné průzkumné aktivity, například tzv. infiltrace, draining, urban spelunking a urban caving.

Tyto aktivity už ze své povahy představují pro průzkumníka různá potenciální rizika, nebezpečí a komplikace. Může se jednat o zranění v následku úrazu nebo případně i o riziko právního postihu v případě zadržení.

Pro někoho je Urbex pouze špinavou a riskantní ztrátou času, pro jiné však představuje možnost nevšedního dobrodružství. Velký počet převážně mladých lidí v západních zemích se začíná této činnosti systematicky věnovat. O této skutečnosti svědčí nepřeberné množství webových stránek s touto tématikou. Opuštěných a neprozkoumaných objektů stále přibývá.

Myslím si, že jsem nebyl sám, kdo jako malý kluk rád přelézal rezavé ploty starých fabrik a vychutnával si ten vzrušující pocit zakázaného. Už dávno nejsme malí kluci, ale z pořádné porce adrenalinu máme radost pořád.

V dnešní době dobře reklamované, předplacené, masové zábavy, která zvesela proudí z překrásných nákupních galerií, může být Urbex alternativou pro lidi, kteří si své dobrodružství chtějí a umí obstarat sami.

Historie urbexu

1793 – Philibert Aspairt, pravděpodobně první moderní průzkumník a katafil, který se ztratil v Pařížských katakombách při průzkumu se svíčkou. Jeho tělo bylo nalezeno o jedenáct let později. Dodnes je připomínán pomníkem se svým jménem.

1861 – Poeta píšící do novin Brooklyn Standard Walt Whitman popsal jeho návštěvu v opuštěném Brooklynském tunelu, který byl postaven jako první podzemní tunel na světě.

1921 – Nejspíše první organizovaná výprava byla realizována francouzkými dadaisty, a to do opuštěného ukrytého kostela sv. Juliena v Paříži.

1977 – V San Francisku byla založen Suicide Club, který měl průzkum staveb jako hlavní náplň.

1986 – V australském Melbourne začala fungovat dnes již kultovní skupina průzkumníků stok a odtokových kanálů Cave Clan.

1989 – Začal v Austrálii vycházet první zpravodaj o opuštěných stavbách Ildraino.

1990 – V Rusku se zformovala skupina tzv. Diggers of the underground planet, kteří prosluli nálezem mučící komnaty ruského cara a tajného metra vybudovaného Stalinem pod Moskvou.

1995 – Založeny první internetové stránky o urbexu : opuštěná, podzemní, raketová sila.

2004 – Asi první český urbexový web o Brně – Kafelánka.

2005 – Vydání první knihy o urbexu a infiltraci o dvěstěčtyřiceti stránkách -Acces all areas – art of urban exploration.

2007 – První videodokument Urban explorers into the darkness od americké režisérky Melody Gilberts.

2010 – Vznik urbex.cz, stránky hlavně o českém urbexu a fenoménu jako takovém.

Design Downloaded from Free Wordpress Templates | Free HD Wallpapers | Free CSS Website Templates Download