Legislativa

Vniknutí na cizí pozemek či do cizí nemovitosti (byť opuštěné a nepoužívané) sebou nepřináší pouze adrenalin z překonávání překážek nebo radost z objevování zanikajícího, zapomenutého a opuštěného světa, ale do určité míry sebou nese i riziko určité sankce v případě, že by byl průzkumník při své akci přistižen.

Tento text nelze chápat jako návod, metodiku nebo právnický manuál (jak správně urbex dělat a čemu se vyhnout), nýbrž pouze jako určitý nástin právní teorie, co všechno se může urbexu týkat (ale také nemusí a v drtivé většině případů by ani nemělo).

Měli by jste  tento text brát pouze jako pracovní verzi (může se stát, že autor na nějaké základní legislativní normy zapomněl – pokud ano, tak je prosím připomeňte).

Text není tvořen právníkem a ani studentem práv – nelze s ním tedy v žádné situaci argumentovat, nebo se na něho odvolávat. Pokud by měl někdo zájem ho doplnit, předělat či napsat znovu, obraťte se prosím na administrátora. Tudíž ať tento prostor spíše slouží jako forum pro sdílení vlastních zkušeností a názorů. Cílem tedy není vytvořit konečnou a neměnnou verzi stránek, ale vybídnout k diskuzi a sdílení informací.

Z hlediska legislativy České republiky se jedná především o dva zákony předpisy, se kterými by se aktivní urbexer mohl (teoreticky – při shodě náhod) setkat.
Jedná se  především:

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1. 1. 2009)
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů(s účinností od 1. 1. 2009)
Tento právní předpis by mohl být teoreticky nejčastěji uplatňován v případě zadržení urbexera při akci (v případě, že by k tomu měl někdo důvod, popřípadě že by průzkumník poskytl nějakou záminku). Samozřejmě že žádný legislativní předpis (a tedy ani zákon o přestupcích) s termínem urbex neoperuje, nicméně je možné na nedovolené vniknutí na soukromý pozemek aplikovat různé paragrafy a tudíž i přestupky a trestné činy).

§ 11
Sankce

(1) Za přestupek lze uložit tyto sankce:
a) napomenutí,
b) pokutu,
c) zákaz činnosti,
d) propadnutí věci.

(2) Sankci lze uložit samostatně nebo s jinou sankcí; napomenutí nelze uložit spolu s pokutou.
(3) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o přestupku upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí
samotné projednání přestupku.

§ 13
(1) Pokutu lze uložit do 1 000 Kč, nestanoví-li zvláštní část tohoto zákona nebo jiný zákon pokutu vyšší.
(2) V blokovém řízení (§ 84) lze uložit pokutu do 1 000 Kč, pokud tento zákon nebo jiný zákon
nepřipouští uložit v takovém řízení pokutu vyšší, a v příkazním řízení (§ 87) do 4 000 Kč.

§ 20
Zánik odpovědnosti za přestupek

(1) Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze jej též projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie.

(2) Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního právního předpisu.

§ 43
Přestupky na úseku obrany České republiky

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

b) úmyslně naruší režim ochrany a vstupu do vojenského objektu.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3 000 Kč.

§ 47
Přestupky proti veřejnému pořádku
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,

§ 50
Přestupky proti majetku

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek, nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez
přivolení oprávněné osoby,

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

Teoreticky se lze setkat i s názorem, že se v případě urbexu může jednat i o trestní čin – tento předpis (trestní zákoník) je ale spíše aplikovatelný na bezdomovce či squattery, kteří v opuštěných objektech žijí. Popřípadě na osoby, které při vniknutí do objektu způsobí nějakou škodu (a to nejen při vlastním vniknutí, ale teoreticky se jedná i o škodu, kterou díky Vám způsobí třetí osoba – tedy urbexer „rozbije okno“ – a někdo třetí tam poté vleze a něco ukradne), popřípadě si z objektu něco odnese na památku – čemuž se ovšem asi už urbex říkat nedá .

Zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník

§ 178
Porušování domovní svobody
(1) Kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, užije-li při činu uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, jestliže užije při činu uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí a takový čin spáchá se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami.

§ 208
Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru
(1) Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

§ 228
Poškození cizí věci
(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Autor : Tomtom

9 Responses to Legislativa

 1. martin789 napsal:

  Když bylo u budovy lešení a kámoši tam po něm lezli a já ne potom se přitahovali na laně u lešení řekli mi že si mám to lano přivázat kolem pasu udělal jsem to a pritahovali mě ? Měl bych jsem nějaký problém ? Předem děkuji 🙂

 2. Lukáš napsal:

  čaute chci se zeptat jaký by mne čekal trest pokud jsem vlezl do cizí opuštěné budovy a přistihli nás (kamarád si tam vzal knihu a chci se zeptat jestli se to týká i mne)
  BTW:nic jsem nezničil a majitel nám říkal že ještě jednou nás uvidí zavolá policii

 3. DiverZant napsal:

  Nejsem právník a neznám všechny okolnosti, ale věřím že za takovou blbost dostanete třeba blokovou pokutu v řádu stovek (pokud jste neskákali po jeho autě :-))
  Mohli by to definovat jako nedovolené vniknutí. Jenže nikdy nevíte co vše si může majitel navymýšlet, třeba zničený plot, nebo odcizení nějakého šrotu 🙂 to už by možná bylo horší

 4. Honza napsal:

  Dobrý den, mám trochu problém nedávno jsme byly blbnout s kamarády na sběrném dvoře skákali jsme tam a podobně nic jsme nezničili, ale vyfotila nás fotopast týden na to nás zastavil Městský policista a chtěl naše jména datum narození a adresu a ukázal nám naše fotky z fotopastí mohl bych se zeptat jaký nám hrozý postih ? 🙂

  • Mišul napsal:

   Sběrný dvůr ovšem není opuštěný dům, proto bych celou záležitost jako admin nebagatelizovala. 🙂 Je podstatné, zda jste skutečně nezpůsobili vlastníkovi žádnou škodu, jakým způsobem jste se na pozemek dostali, jaké překážky jste překonali aj. Osobně jsem zvědavá, jak bude policie daný delikt klasifikovat – prosím o zpětnou vazbu. 🙂

   Nicméně předpokládám, že společenská nebezpečnost vašeho jednání nebyla větší než nepatrná, tudíž by nebyl naplněn jeden z podstatných znaků trestného činu a jednalo by se o přestupek. Uvedené jednání pro mě také nenaplňuje žádnou ze skutkových podstat přestupků zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Pokud ale správní orgán celou záležitost vyhodnotí jinak, doporučuji přistoupit na blokovou pokutu v případě, že vám bude tato možnost nabídnuta. Hodně štěstí. 🙂

 5. D.Verzant napsal:

  Pokud tento dotaz napíšete do našeho fóra (založte nové téma, název téma a váš dotaz), tak věřím že vám někdo odpoví.

  http://urbex.cz/forum/forum/konflikt-se-zakonem-a-legislativa/

 6. xpivox napsal:

  Mám dotak ne uplně k urbexu, ale nikde na internetu jsem za boha nemohl najít nějaké tresty za vniknutí na vysílače.
  Proto se chci aspon zeptat touto cestou. Jaký trest či pokuta by hrozila osobě která vnikne na pozemek a vyleze na vysílač, jistě bez zlého úmyslu něco zničit nebo zcizit.

  Děkuji, pan X

Napsat komentář

Design Downloaded from Free Wordpress Templates | Free HD Wallpapers | Free CSS Website Templates Download