Nutná obrana a krajní nouze

.

Představte si, že vás v opuštěném domě napadne bezdomovec se zbraní v ruce a chce vám ukrást drahý fotoaparát. Budete se bránit, ale nevhodným způsobem obrany byste se mohli do problémů se zákonem dostat vy místo agresora. Znalost následujících informací se vám může hodit kdykoliv. Dva pojmy „nutná obrana“ a „krajní nouze“ se často objevují i v situacích v běžném životě.

.

Nutná obrana

Je to nejdiskutovanější z okolností vylučujících protiprávnost. Zjednodušeně řečeno, ten kdo se dopustí činu jinak trestného, není za takové jednání trestně odpovědný, pokud se ho dopustil v nutné obraně. Za nutnou obranu se tedy považuje takové jednání, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájmy chráněné trestním zákonem (nejčastěji útok proti životu či zdraví nebo útok proti majetku). Aby se tedy jednalo o nutnou obranu, musí takový útok hrozit přímo, tzn. hrozba musí být opravdová a bezprostřední, nestačí, pokud např. taková hrozba existuje do vzdálenější budoucnosti. Samozřejmě je nutnou obranou jednání proti útoku, který už

začal, ale ještě neskončil. Je tedy nutnou obranou, pokud použijete nůž na útočníka, který s nožem útočí na vás, ale není nutnou obranou, pokud takový útočník ve svém jednání ustal a vy se za ním s nožem v ruce rozběhnete a zaútočíte na něj. Další podstatnou podmínkou je přiměřenost obrany. Nejedná se o nutnou obranu, jestliže je zjevně nepřiměřená způsobu útoku (na zloděje, který se vám snaží ukrást kabelku rozhodně nemůžete střílet, nebo alespoň ne beztrestně).

Krajní nouze

Podobnou okolností vylučující protiprávnost je i krajní nouze. Krajní nouzí je jednání, které by za jiných okolností mohlo být trestným činem, ale pachatel se ho dopustil v situaci, kdy odvracel přímo hrozící nebezpečí (např. ve staré fabrice se váš kamarád vážně pořeže a je v ohrožení života. V takovém případě vykopnutí nejbližších dveří, aby jste se rychle dostali pro lékařskou pomoc, bude jednáním v krajní nouzi). I v případě krajní nouze se musí jednat o jednání přiměřené. Pokud při odvracení nebezpečí dojde ke stejnému nebo horšímu následku než jaký hrozil, nemůže se jednat o krajní nouzi. O krajní nouzi také nepůjde v případech, kdy přímo hrozící nebezpečí mohlo být odvráceno jinak, než činem, který může být považován za trestný.

Otázka nutné obrany či krajní nouze je jednou z nejsložitějších otázek trestního práva a posouzení, zda se jedná o nutnou obranu či krajní nouzi závisí vždy na mnoha okolnostech.

Informace jsou čerpány ze stránek  Trestní-řízení.com

3 Responses to Nutná obrana a krajní nouze

  1. basti napsal:

    V rámci zachování zdraví je třeba rozlišovat zákon a realitu. Pokud na mě nějaký hejhulák vylítne, rozhodně nebudu zjišťovat jestli mě chce odkrouhnout nebo jestli chce jen peněženku a rovnou to koupí. Když to jde, je lepší zdrhnout. Když to nejde, vemte útočníka nejsilnějším kalibrem co máte a právnické kličky řešte potom, jinak dopadnete téměř jistě velmi špatně. Fialové oko, vyražené zuby a ukradené věci jsou obvykle to nejlepší, co vás v případě přílišných ohledů potká…

Napsat komentář

Design Downloaded from Free Wordpress Templates | Free HD Wallpapers | Free CSS Website Templates Download